Regulamin obiektu

Standard Delegacyjny w Dąbrowie Górniczej
Regulamin Obiektu na rok 2020.

STANDARD DELEGACYJNY TO OBIEKT HOTELOWY MONITOROWANY ZA POMOCĄ OBRAZU I DŹWIĘKU W PRZESTRZENIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.

Recepcja Standard prosi o zgłaszanie  informacji miejsca z którego Państwo przyjeżdżacie, oraz swojego ewentualnego złego samopoczucia. Recepcja służy pomocą gdyż posiada niezbędną wiedzę w ramach przeciwdziałania Koronawirusa. Maski antyseptyczne są do pobrania w recepcji nieodpłatnie.

-1-

 1. Regulamin  obowiązuje na terenie całego obiektu oraz posesji i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Obsługujemy tylko osoby powyżej 18 roku zycia.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu Standard Delegacyjny, natomiast najemca pokoju „Gościem”. Dotyczy również podmiotów gospodarczych.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług hotelowo restauracyjnych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Standard Delegacyjny i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej podczas meldowania. Poprzez podpis na karcie rejestracyjnej Gość  potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Również kiedy jako osoba faizyczna reprezentuje podmiot gospodarczy lub przebywa wskutek pobytu delegacyjnego zarezerwowanego przez  podmiot.
 4. Regulamin  Standard Delegacyjny dostępny jest w każdej chwili w recepcji oraz na stronie www.hotelstandard.pl
 5. Recepcja Standard Delegacyjny czynna jest w ramach obsługi bezpośredniej Check in – Check Out od 8.00 do 22.00  Rezerwacje przyjmowane są całą dobę. Akceptowanie rezerwacji odbywa się w czasie niezbędnym dla ich potwierdzenia.

-2-

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie bądź też osobiście w recepcji  Standard Delegacyjny. Rezerwacja jest skuteczna i wiążąca dla Standard Delegacyjny, tylko gdy jest potwierdzona przez pracownika recepcji. Usługa hotelowa jest odpłatna w formie i terminie o którym decyduje recepcja  Standard Delegacyjny.
 2. Pokoje w  Standard Delegacyjny wynajmowane są na doby hotelowe.
 3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 i kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Wszystkie rezerwacje z określonym terminem są rezerwacjami bezzwrotnymi i Recepcja ma prawo naliczyć pełną odpłatność za jej dokonanie, z pominieciem kosztów śniadania.
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 8.30 w dniu kończącego się pobytu. Standard Delegacyjny może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku dostępności pokoi lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 6. Przedłużenie godzinowe /jeśli to możliwe/ doby hotelowej, wiąże się z dodatkową opłatą. 1 h 25 zł.
 7. Podczas wymeldowania Gość zobowiązany jest do oddania klucza w recepcji.

-3-

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości a w przypadku booking.com lub innego pośrednika, imiennego dokumentu potwierdzającego dokonanie rezerwacji, oraz wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Standard Delegacyjny zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa w godzinach po 22.00 oraz jeśli jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, a także jeśli jego wygląd zewnętrzny budzi obawy sanepidemiologiczne.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 4. Osoby, które nie są zameldowane w Standard Delegacyjny mogą w nim gościnnie przebywać na zaproszenie Gościa do godziny 8.00 do 18.00
 5. Dodatkowe opłaty wynikające z pobytu Gość reguluje dniu przyjazdu lub bezpośrednio po usłudze o czym decyduje recepcja.
 6. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu w terminie rezerwacji Standard Delegacyjny nie zwraca kwoty wpłaconej zaliczki.

-4-

 1. Usługi świadczymy zgodnie z regulaminem  Standard Delegacyjny
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 3. Standard Delegacyjny ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez obiekt,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 4. Na życzenie Gościa Standard Delegacyjny świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku własnego w trakcie pobytu.
 5. Na życzenie Gościa Standard Delegacyjny świadczy odpłatnie następujące usługi:
  • skanowanie i drukowanie dokumentów,
  • śniadanie,
  • parking,
  • możliwość przechowywania w sejfie hotelowym cennych przedmiotów, dokumentów, pieniędzy.

-5-

 1. Śniadanie w Standard Delegacyjny serwowane jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od  6.00 do 8.30 w bufecie  na parterze. Obiadokolacje Firmowe serwujemy od 18.00 do 19.30
 2. Wynoszenie szkła oraz produktów śniadaniowych do pokoju jest zabronione. Wyjątkiem jest sytuacja ustalona z recepcją  Standard Delegacyjny
 3. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 5. Recepcja może odmówić dalszego świadczenia usługi osobom, które naruszają Regulamin.

-6-

 1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 2. Każdorazowo gość opuszczając pokój ma obowiązek sprawdzić zamknięcie drzwi, okien i pozostawić klucz w recepcji.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach wszelkich urządzeń elektrycznych i innych podobnych nie stanowiących wyposażenia pokoju, a w szczególności grzałek i czajników elektrycznych. Ładowarki telefoniczne można używać tylko pod bezpośrednim nadzorem ich właściciela. Niedopuszczalne jest pozostawianie ich włączonych na noc i podczas opuszczania pokoju.

-7-

Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, a także papierosów elektronicznych. Za nieprzestrzeganie zakazu, recepcja ma prawo obciążyć gościa  lub
podmiot będący płatnikiem usługi hotelowej dodatkową opłatą  w wysokości do 1000 zł. Z tytułów kosztów dezodoryzacji pokoju oraz wyłączenia go z zasobów usług na czas odświeżania.

Za wyrzucanie do koszy na terenie terenu standard delegacyjny przywiezionych, śmieci w tym butelek, konserw, puszek oraz innych opakowań i odpadów recepcja ma prawo naliczyć dodatkową opłatę z tytułu ich wywiezienia w wysokości od 50 zł. Do 200 zł. W zależności od ich ilości i wielkości. Wszelkie odpady i nieczystości gość powinien pozostawiać w pokojach.

-8-

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, znalezione przez personel Standard Delegacyjny będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.
 2. Na terenie Standard Delegacyjny znajduje się płatny, monitorowany, niestrzeżony  parking. Opłatę za parking należy uiścić w recepcji.
 3. W naszym obiekcie zwierzęta nie są akceptowane.

Facebook